Skip to content Skip to footer

Kontaktai

Vadovas:

Robertas Petkevičius

Telefonas:

+370 688 43 898

El. paštas:

Istorija

Grigiškių kultūros namuose liaudiškos muzikos kapelos „Grigiškės“  (Grigiškių kapelai – Grigiškių vardas) melodijos suskambo 1995-aisiais. Kapelos pirmoji vadovė – Giedrutė Šochienė, Grigiškių muzikos mokyklos mokytoja, kurį laiką smuikavusi garsiojoje Jurgio Gaižausko kapeloje „Galvė“. Į kapelos veiklą aktyviai įsiliejo vadovės mokinės, Kultūros namų darbuotojos bei liaudiškai muzikai neabejingi Grigiškių miestelio bendruomenės nariai. Tokio žanro kolektyvo Grigiškėse nebuvo, todėl kolektyvas daug repetavo ir per trumpą laiką tapo populiarus ne tik Vilniaus apskrityje, bet ir visoje Lietuvoje. Nuo 2003-iųjų kapelai vadovauja jaunas, energingas vadovas – kapelos akordeonistas Robertas Petkevičius.

Kapela „Grigiškės“ – tai įvairiausių tautybių, skirtingų profesijų žmonės, kuriems vadovas tampa draugu, kurių kiekvienas neįsivaizduoja savo gyvenimo be muzikos ir dainų, be šėlsmo iki paryčių, išradingų švenčių, turiningų kelionių ir koncertų. Kolektyvo tikslas populiarinti liaudies dainas, instrumentinę muziką ir geriausias liaudiškos muzikos tradicijas. Siekdami propaguoti ir skleisti lietuvių liaudies muzikos tradicijas patys rengia kapelų šventes – varžytuves „Šalia kelio, vieškelėlio“. Kolektyvo pasirodymai išsiskiria savo žanru bei atlikimu, nes atsižvelgdamas į bendruomenės daugiatautiškumą, nes atsižvelgdamas į bendruomenės daugiatautiškumą vadovas į repertuarą įtraukia ir tautinių mažumų folkloro kūrinius.

Kapela „Grigiškės“ sėkmingai dalyvavo  įvairiuose konkursuose, festivaliuose, šventėse bei tarptautiniuose renginiuose: respublikinėse konkursinėse kapelų šventėse „Grok, Jurgeli“, Pasaulio lietuvių dainų šventėse, liaudiškų kapelų šventėse „Prie ežerėlio“ Trakuose, „Linksmoji armonika“ Utenoje, „Gaida“ Anykščiuose, „Griežk, Lietuvi“ Birštone, „Šalia kelio vieškelėlio“ Grigiškėse, tarptautiniame Neringos miesto folkloro festivalyje „Tek saulužė ant maračių“, tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Roztocze“ Lenkijoje, „EUROPEADE“, Almos Adamkienės labdaros fondo rengiamuose Atvelykio ir Vaikų gynimo dienos renginiuose, Joninių šventėse, Kaziuko mugėse, Derliaus šventėse.

Kapela akompanavo Vilniaus miesto kultūros centrų šokių kolektyvams, Grigiškių miesto  vaikų, jaunimo, senjorų ir pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvams, taip pat Lenkų folkloriniam ansambliui vietos renginiuose bei koncertuose Lietuvoje ir koncertinėse išvykose užsienyje. Savo muzikavimu džiugino Italijos, Prancūzijos, Rusijos, Kroatijos, Baltarusijos, Vokietijos, Danijos, Vengrijos, Lenkijos bei Latvijos žiūrovus, pelnė jų pripažinimą.
2010-ieji – jubiliejiniai metai, lapkričio mėn. 20 d. kapela šventė 15-os metų kūrybinės veiklos sukaktį. Šventės metu buvo pristatytas naujas liaudiškos muzikos kapelos „Grigiškės” pavadinimas – „GRYČIA“.

Su naujuoju  pavadinimu kapela ir toliau sėkmingai dalyvauja  įvairiuose konkursuose, festivaliuose, šventėse bei tarptautiniuose renginiuose. 2011 m. garbingai atstovavo Lietuvai ir Vilnių renginyje „Vilniaus dienos Gdanske“, 2011-2013 m. Kapela, tautinių mažumų festivaliuose „Biografie Gdanskie“ (Lenkijos respublika), bendradarbiaujant su Lietuvos Ambasada Vengrijoje bei Vengrijos Lietuvių bendruomene, paruošė ir pristatė Kalėdinę programą Budapešto Universitete, 2012 m. sėkmingai pristatė lietuviškas melodijas  pirmajame tarptautiniame festivalyje „Teritorija Mira“ Kaliningrade (Rusijos Federacija) ir Glubokoje mieste (Baltarusijos respublika) Baltarusijos nacionalinėje šventėje „Den Beloruskoj pismenosti“. Parengę bendras programas su Grigiškių kultūros centro tautinių šokių kolektyvu „Grija“, atstovavo Lietuvai tarptautiniuose folkloro festivaliuose Prancūzijoje (2011 m.), Bulgarijoje (2012 m.), Kroatijoje (2013 m.).

Kolektyvas folkloro tradicijas stengiasi perimti ir iš Grigiškių bendruomenės senjorų, muzikantų, todėl nuolat atnaujina repertuarą. Jau dvidešimt metų liaudiškos muzikos kapela reprezentuoja Vilnių ir Lietuvą, pristatydama lietuvių tautinę kultūrą ir puoselėdama geriausias liaudiškos muzikos tradicijas.

Kontaktai

Vadovas:

Robertas Petkevičius

Telefonas:

+370 688 43 898

El. paštas: