Lenkų liaudies teatras

Vilniaus lenkų teatras buvo įkurtas 1960 m. lapkričio mėnesį. Tai buvo pirmoji tokio tipo lenkų organizacija pokario Lietuvoje. Tais pačiais metais teatras žiūrovams pristatė 17 koncertų bei spektaklių, o 1964-aisiais jau 55 pasirodymus. Tarp jų buvo muzikinių poezijos spektaklių, satyros vakarų.  1990 metais teatras tapo Lietuvos laisvųjų teatrų asociacijos nariu.   2000 – 2010 metais Vilniaus lenkų teatro studija pastatė 15 spektaklių, tarp jų „Vilniaus gatvelėmis“ pagal K. I. Galcinskio poeziją, T. Ruževičo „Išbarstyta Kartoteka“, Sl. Mrožeko „Namas Pasienyje“, J. Korczako „Karalius Motiejus I-asis“, Sl. Mrožeko „Krawiec“, St. I. Witkiewicz „Mažame Dvarelyje“, brolių Grimmų „Pelenė“, Sl. Mrožeko „Pasilinksminimas“, „Bardas Panemunės Vienumoje“ pagal P. Palilionį. 

Vilniaus lenkų teatras su programa gastroliavo įvairiuose Europos ir Lietuvos miestuose bei dalyvavo daugelyje Tarptautinių teatrų festivaliuose:

 • Tešine, Čekija (1994 m.);
 • Krokuvoje, Lenkija (1992 m., 1993 m.);
 • Žešuve, Lenkija (2001 m., 2003 m., 2006 m.,2008 m.);
 • festivalis „Kresy“ Varšuvoje, Lenkija (2002 m., 2003 m., 2004 m., 2005 m., 2007 m.);
 • festivalis „Miesto dienos“ Hamburge, Vokietija (2004 m., 2005 m., 2006 m., 2007 m.);
 • festivalis „Lenkų kultūros dienos“ Elmshorne, Vokietija (2004 m., 2005 m., 2006 m.);
 • festivalis „Miestas kuris jungia“ Vilniuje, Lietuva (2002 m.);
 • „IX Teatro meno festivalis“ Ribnike, Lenkija (2007 m.);
 • festivalis „Lešno 04“ Lešno, Lenkija (2004 m.);
 • „Polonijos dienos“ Varšuvoje, Lenkija (2007 m.);
 • Pasaulinis lenkų scenos festivalis Vilniuje (1994 m., 1995 m., 2007 m., 2009 m.);
 • „Lenkų kultūros dienos Lietuvoje“, Vilniuje (2007 m.);
 • „Laimingas vaikų juokas“, Vabalninkuose (2008 m.);
 • „Mono Baltija“, Kaune (2009 m.).

Taip pat teatras aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose Vilniuje, Kaune, Šalčininkuose, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose bei užsienyje.

Teatras aktyviai remia įvairias labdaringas akcijas, koncertus ir skiria didelį dėmesį jaunimo auklėjimui bei jo laisvalaikio užimtumui.

 

Režisierė Lilija Keizik

Grigiškių_Šviesos_gimnazija
GMM-LOGO_RGB
mok
akc-logo-maz-ger

© 2019 Grigiskiukc.lt. Visos teisės saugomos